Acuratețea și însemnătatea improvizației muzicale

Dirty – o manieră de a cânta apelând la procedee ce permit o alterare a sunetului normal. În aceas
tă zonă intră efecte precum GROWL- sunete aspre, răgușite, ce șochează auditoriul și chiar sunetele hot din jazz-ul timpuriu. Inițial, cei care practicau aceste tehnici urmăreau capacitarea emoțională a auditoriului. În zilele noastre, aceste tehnici fundamentează stilulFUNKY.Profun-
da seriozitate intelectuală a atitudinii față de muzică generează inevitabil exigență și gust. Când
nu mai poți vedea în muzică ceva care ,,gâdilă plăcut urechea’’, te supără tot ce se compune fără idei și participare, fiind urmărită doar impresionarea senzorială. Fizionomia noului ascultător al muzicii: serios, cugetător, perseverent, exigent, tinzând spre absolut. Acest tip de ascultător nu este încă predominant cantitativ însă reprezintă germenul viitorului. Unul din mijloacele expresive care ajută în cel mai înalt grad muzica să-și îndeplinească menirea sa neîntrecută de tălmăcitoare a sufletului uman este elementul vocal.Planeta născătoare de viață – nu înseamnă că
doar Terra se distinge albastră când o privim din Cosmos, ci și că e învăluită de sunet. Susur, murmur, zbârnăit, trosnet, zăngănit, scrâșnet, plescăit, bâzâit, pocnet, huruit, muget, explo-

zie, tunet, vaier, freamăt, țiuit, șoptire, clinchet, foșnire, șoaptă, ecou – o junglă sonoră în care omul instituie Muzica. Aceste sunete naturale, în timp, capătă culmi insurmontabile. Coeficientul de sonorizare pe glob tinde să devină excedentar. Industrializarea și mecanizarea acusticii
contribuie din păcate la creșterea poluării auditive. Cum să formulezi un răspuns armonic și consonant printr-o cale de mijloc naturală și evidentă? Putem spune că răspunsul este format din patru litere: JAZZ. Muzica este singura artă care transmite ceva peste timp, dincolo de imediat, mai departe de satisfacția momentană. Opacitatea este incapacitatea de a transmite sensuri către viitorime și privează muzica de una din laturile ei funcționale. Consolarea mea este că omul are puterea să cugete, iar câinele să latre. Neantul, în ascensiune spre extaz, este simbolizat
perfect prin jazz, prin spontan și creștere treptată a simțirii…și a pulsului. JATP- numele grandios al unei agenții înființate în 1942- Jazz at the philharmonic.Un rol imens în promovarea jazz-ului în cât mai multe săli de concert, l-au avut Lester Young, Roy Eldridge, Coleman Hawkins. Locul unde se lansau așa zisele ,,cutting contests” între doi sau mai mulți interpreți. Din păca
te, ultimul concert JATP are loc in 1957, dar se perpetuează apoi în Europa și Jponia.Precursorul fenomenului Jazz, renumit prin stilul abordat Ragtime, Scott Joplin, a lăsat în urma sa o schiță clară și arhitectural muzicală asupra jazz-ului. Dovada clară că în dezordine poate să existe ordine și că în haos poate să existe și metrică. Evident, componenta principală a muzicii planetare e cea sud-americană. Astor Piazolla, unul din argentinienii de seamă, a reușit să atingă cotele maxime ale explorarii folclorului argentinian exprimat .

   Adagiul puritan, conform căruia artiștii iși merită suferința, fiindcă fac ce le place, ba mai
câștigă și bani de pe urma acelei activități, rămâne cât se poate de discutabil. Aduce cu
alte concentrate de cinism, confecționate după formula ,,las să moară și capra vecinului”.
Muzica greierilor îi încântă, dar de-abia așteaptă înghețul, cand le arată lor cine are pâinea
și cuțitul.
 Fluxul firesc al recunoștinței este cel îndreptat către binefăcători, iar nu cel deviat înspre
opresori. Cred în continuare că oamenii care iubesc cultura, sunt binefăcători ai umanității. Ei știu că au pornit pe cai donquijotesti, însă perseverează. Bunul auditiv al jazz-ului rămâne cel spontan și de moment, însă ce efect are ? Unul absolut terapeutic ce activează toate celulele brain-iale. Libertatea și rigoarea sunt esențiale, dar nu trebuie să uităm de creativitatea ce se dezlănțuie între aceste două porți gigant. Gânditori ai arhitecturii muzical-jazzistice sunt idem
considerați ca și compozitori ce compun în fața publicului. Genialitatea e la locul ei, adică în improvizația JAZZ.
Comentarii

Leave a Reply