Tânăra generaţie şi meşteşugurile artistice tradiţionale româneşti

    Din cele mai vechi timpuri, în România, alături de agricultură și păstorit, populația sătească avea un șir de îndeletniciri practice, care forma „industria” meșteșugăritului, bazată pe materia primă locală, uneltele lucrate în gospodărie și forța de muncă a membrilor casei, în vederea satisfacerii necesităților funcționale și estetice ale […]

Timpul

Timpul este unul din conceptele fundamentale ale fizicii și filosofiei. Pentru fizicieni timpul înseamnă mişcare. Poate că timpul e un concept abstract, dar mişcarea e concretă. Aşadar, timpul este o dimensiune a naturii și poate fi văzută ca o măsură a schimbării.   În filosofie, timpul este definit ca un flux neîntrerupt, ireversibil, care nu […]